Maskinflytt & Industriflytt i Göteborg

Vi på Bågenfelt & Hellström erbjuder pålitlig och säker maskin- och industriflytt i Göteborgsregionen. Vi har en fullt utrustad maskinpark som klarar av laster i alla storlekar och omfattningar. Vi har dessutom kunskapen som krävs för lastning, packning och frakt av industriell utrustning, och vet hur man gör för att föra fram den säkert.

Vi kan ta hand om hela flytten, från packning och lastning till leverans och full montering i de nya lokalerna. Med tillräcklig framförhållning kan vår personal dessutom planera flytten från början till slut, så att verksamhet får kortast möjliga produktionsstopp. På så sätt går flytten snabbt, smidigt och till lägsta möjliga kostnad.

Kontaktpersoner:

Projektledare / Säljare
Almir Hafizovic
Mail: almir@bagenfelt.se
Direkt tel: 031-49 04 37
Mobil: 0708-49 90 09

Säljare
Sten Bågenfelt
Mail: sten@bagenfelt.se
Direkt tel: 031-49 04 35
Mobil: 0706-49 04 35

Kontakta oss